Sök lediga jobb

FOI

FOI

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2023-12-01

Erfaren materialforskare

Vill du bidra med din kompetens kring material och driva den praktiska materialprovningen vid FOI materiallaboratorium?
Läs mer
publicerat 2023-11-27

Civilingenjör inom signalbehandling

Vill du vara med och utveckla nästa generations system för signalspaning? Vill du arbeta med avancerad tillämpad forskning?
Läs mer
publicerat 2023-11-27

Civilingenjör inom signalbehandling

Vi söker dig som vill arbeta med signalbehandling och programmering.
Läs mer
publicerat 2023-12-06

Forskare inom strömningsmekanik för flygsystem

Nu söker vi en erfaren medarbetare som vill delta i vår flygforskning och utveckla teknisk förmåga inom området strömningsmekanik.
Läs mer
publicerat 2023-12-07

Erfaren systemingenjör inom radarforskning

Vi söker dig som vill arbeta med teknisk utveckling och tillämpad forskning inom området telekrig mot radarsystem.
Läs mer
publicerat 2023-12-05

Forskarutbildad med kunskap inom signalbehandling

Är du forskarutbildad och vill kombinera teoretiska studier med tillämpad problemlösning för att stärka Sveriges säkerhet
Läs mer
publicerat 2023-12-05

Civilingenjör med kunskap inom signalbehandling

Du får använda moderna utvecklingsverktyg och ditt arbete innefattar allt från teoretiska och praktiska analyser, modellering...
Läs mer

FOI

Om FOI

"För att bidra till en säkrare värld ska FOI vara världsledande och efterfrågat inom försvar och säkerhet." Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar 950 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Läs mer om hur det är att arbeta på FOI och träffa några medarbetare. Är du intresserad av att jobba på FOI hittar du alla lediga tjänster här.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. 14 % av våra intäkter kommer från regeringen i form av anslag (2010). 

Några exempel på vad vi gör

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är våra huvudkunder men vi har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet. Våra uppdragsgivare inom försvarssektorn ställer mycket höga krav på avancerad forskning vilket även kommer andra kunder till nytta. Läs mer om vilka kunder vi har.

FOI har experter inom ett stort antal tillämpningsområden som säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Några mer konkreta exempel på vad vi gör är:

  •  Skydd mot och detektion av explosivämnen
  •  Läsa undervattenssignaturer från fartyg i bräckta och kustnära vatten
  • Mäta och skydda vid utsläpp av CBRN-ämnen*. Vi har dessutom ett av Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen.
  • Göra modelleringar av turbulenta flöden, som luftströmmar runt flygplan eller undervattensströmmar
  • Ta fram metoder och verktyg för att anpassa samhälle till klimatförändringars konsekvenser.
  • Strategiska och säkerhetspolitiska analyser inom ett stort antal geografiska områden, till exempel Asien och Afrika, men även tematiskt som krisberedskap, ekonomi och klimat.
  • Långvarig forskning inom IT-säkerhet och människa-system-interaktion.