Sök lediga jobb

FOI

FOI

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2021-07-05

Forskningsingenjör inom navigering och positionering

Du är civilingenjör eller motsvarande, inom Teknisk Fysik, Elektroteknik eller närliggande utbildning.
Läs mer
publicerat 2021-07-05

Forskningsingenjör/forskare inom hydrodynamik

Du ska minst ha civilingenjörsexamen eller motsvarande inom områden som fysik, mekanik eller farkostteknik.
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Civilingenjör för FPGA-utveckling

FOI behöver nu förstärkning och söker dig som är civilingenjör med erfarenhet inom firmware­utveckling.
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Civilingenjör inom mjukvaruutveckling

FOI behöver nu förstärkning och söker dig som är civilingenjör med kunskap inom mjukvaruutveckling.
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Erfaren Civilingenjör inom mjukvaruutveckling

Ditt arbete sker huvudsakligen i C/C++/C# med fokus på att implementera experimentella algoritmer och analysfunktioner
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Teknisk Doktor inom signalbehandling

Vill du vara med och utveckla nästa generations system för vilseledning av radiosystem?
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Telekrigsutvecklare i teknikens framkant

Jobbar du idag med telekrig och är sugen på ny en utmaning där resultaten spelar en väsentlig roll för Sveriges säkerhet?
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Forskare inom signalbehandling för radar

Vill du göra skillnad och utveckla nya signalbehandlingsmetoder för radarsystem som stärker Sveriges försvar och säkerhet?
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Ingenjör inom signalbehandling för radar

Vi söker nu dig som vill arbeta med nya signalbehandlingsmetoder i tillämpad forskning och utvecklas med oss
Läs mer
publicerat 2021-07-17

Erfaren ingenjör inom radarsystem

Vill du göra skillnad och utveckla nya radarsystem som stärker Sveriges försvar och säkerhet?
Läs mer

FOI

Om FOI

"För att bidra till en säkrare värld ska FOI vara världsledande och efterfrågat inom försvar och säkerhet." Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar 950 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Läs mer om hur det är att arbeta på FOI och träffa några medarbetare. Är du intresserad av att jobba på FOI hittar du alla lediga tjänster här.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. 14 % av våra intäkter kommer från regeringen i form av anslag (2010). 

Några exempel på vad vi gör

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är våra huvudkunder men vi har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet. Våra uppdragsgivare inom försvarssektorn ställer mycket höga krav på avancerad forskning vilket även kommer andra kunder till nytta. Läs mer om vilka kunder vi har.

FOI har experter inom ett stort antal tillämpningsområden som säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Några mer konkreta exempel på vad vi gör är:

  •  Skydd mot och detektion av explosivämnen
  •  Läsa undervattenssignaturer från fartyg i bräckta och kustnära vatten
  • Mäta och skydda vid utsläpp av CBRN-ämnen*. Vi har dessutom ett av Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen.
  • Göra modelleringar av turbulenta flöden, som luftströmmar runt flygplan eller undervattensströmmar
  • Ta fram metoder och verktyg för att anpassa samhälle till klimatförändringars konsekvenser.
  • Strategiska och säkerhetspolitiska analyser inom ett stort antal geografiska områden, till exempel Asien och Afrika, men även tematiskt som krisberedskap, ekonomi och klimat.
  • Långvarig forskning inom IT-säkerhet och människa-system-interaktion.