Sök lediga jobb

FOI

FOI

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2021-11-18

Expert inom hårdvarunära systemlösningar

Vill du hjälpa till att vidareutveckla en hårdvarunära simuleringsmiljö där du är en del av hela utvecklingskedjan?
Läs mer
publicerat 2021-11-18

Expert inom mjukvara, simulering och modellering

Du kommer att utveckla mjukvara och simuleringsmodeller av militära system och deras sensorer
Läs mer
publicerat 2021-11-18

Teknikintresserad forskare som vill bli expert inom radarområdet

Vill du arbeta med tekniskt inriktad forskning som tar avstamp i verkliga och aktuella behov?
Läs mer
publicerat 2021-11-24

Kunskapsförmedlare inom cybersäkerhet

Enheten Informationssäkerhet och IT-arkitektur på FOI är en av Sveriges största forskargrupper inom informations- och cybersäkerhet.
Läs mer
publicerat 2021-11-24

Blivande expert inom cybersäkerhet

Vill du utvecklas och bli expert inom cybersäkerhet för att hitta lösningar som stärker Sveriges och samhällets förmåga...
Läs mer
publicerat 2021-11-24

Kreativ forskare/utvecklare inom elektronik eller mekatronik

Vi söker dig som kan massor om elektronik eller mekatronik och som gillar att arbeta i varierande miljöer
Läs mer
publicerat 2021-11-24

Forskningsingenjör som gillar systemutveckling och maskininlärning

Vill du arbeta med att utveckla metoder, algoritmer och verktyg för intelligenta informationssystem för försvar och säkerhet?
Läs mer
publicerat 2021-11-29

Utvecklare av mjukvara för experimentella radarsystem

Är du kreativ och vill arbeta med tillämpad forskning i samarbete med kunniga experter?
Läs mer
publicerat 2021-11-29

Utvecklare av hårdvara för experimentella radarsystem

Vill du göra skillnad och utveckla ny teknik som stärker Sveriges försvar och säkerhet?
Läs mer

FOI

Om FOI

"För att bidra till en säkrare värld ska FOI vara världsledande och efterfrågat inom försvar och säkerhet." Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar 950 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker. Läs mer om hur det är att arbeta på FOI och träffa några medarbetare. Är du intresserad av att jobba på FOI hittar du alla lediga tjänster här.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att vi prissätter och säljer våra tjänster på marknaden. 14 % av våra intäkter kommer från regeringen i form av anslag (2010). 

Några exempel på vad vi gör

Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är våra huvudkunder men vi har även uppdrag från civila myndigheter och näringslivet. Våra uppdragsgivare inom försvarssektorn ställer mycket höga krav på avancerad forskning vilket även kommer andra kunder till nytta. Läs mer om vilka kunder vi har.

FOI har experter inom ett stort antal tillämpningsområden som säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Några mer konkreta exempel på vad vi gör är:

  •  Skydd mot och detektion av explosivämnen
  •  Läsa undervattenssignaturer från fartyg i bräckta och kustnära vatten
  • Mäta och skydda vid utsläpp av CBRN-ämnen*. Vi har dessutom ett av Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen.
  • Göra modelleringar av turbulenta flöden, som luftströmmar runt flygplan eller undervattensströmmar
  • Ta fram metoder och verktyg för att anpassa samhälle till klimatförändringars konsekvenser.
  • Strategiska och säkerhetspolitiska analyser inom ett stort antal geografiska områden, till exempel Asien och Afrika, men även tematiskt som krisberedskap, ekonomi och klimat.
  • Långvarig forskning inom IT-säkerhet och människa-system-interaktion.