Sök lediga jobb

FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2024-03-22

Produktledare Soldatutrustning

Har du erfarenhet av tekniskt systemarbete och ett starkt intresse för strategisk materielförsörjning?
Läs mer
publicerat 2024-03-25

Teknisk projektledare inom IT

I din roll som teknisk projektledare inom IT arbetar du för att eftersträva säkra, robusta och ändamålsenliga tjänster.
Läs mer
publicerat 2024-03-25

Flygtekniker JAS39

Är du flygtekniker och har erfarenhet eller intresse av att arbeta inom försvarssektorn?
Läs mer
publicerat 2024-03-13

Junior ingenjör inom operativt luftförsvar

Är du ingenjör och har intresse eller erfarenhet av att arbeta inom flygindustrin?
Läs mer
publicerat 2024-03-15

Ingenjör inriktning telekrig

Har du erfarenhet av telekrig och trivs i en ansvarstagande roll med många kontaktytor, nationellt som internationellt?
Läs mer
publicerat 2024-03-15

Senior ingenjör inom operativt luftförsvar

Är du en erfaren ingenjör som trivs med att samarbeta och samverka med andra? Kanske har du erfarenhet inom flygverksamhet?
Läs mer
publicerat 2024-03-15

Projektledare inom internationella provnätverk

Har du utbildning inom med inriktning IT-nätverk och erfarenhet som projektledare?
Läs mer
publicerat 2024-03-15

Ingenjör inriktning kvalitetssäkring inom provverksamhet

Är du ingenjör med erfarenhet av att arbeta med tekniskt systemarbete?
Läs mer
publicerat 2024-03-15

IT-säkerhetsspecialist inom provverksamhet

Som IT-säkerhetsspecialist hos oss arbetar du med att stödja aktuella projekt avseende IT-säkerhetsarkitektur och säkerhetslösningar.
Läs mer
publicerat 2024-03-15

IT-säkerhetsspecialist inom provverksamhet

Som IT-säkerhetsspecialist hos oss arbetar du med att stödja aktuella projekt avseende IT-säkerhetsarkitektur och säkerhetslösningar.
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.