Sök lediga jobb

FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2022-12-07

Driven Projektledare till ammunition och skydd

Som Projektledare på enheten Ammunition och Skydd arbetar du med att anskaffa ammunition och skyddssystem till armén...
Läs mer
publicerat 2022-10-13

Projektledare ledningsstödsystem

Effektivare marin teknisk förmåga och tillgänglighet – Verksamhetsområde Marin utvecklar och anskaffar marina system
Läs mer
publicerat 2022-11-08

Teknikansvarig Ubåt A26

Som Teknikansvarig A26 kommer du att stödja Projektledaren med att arbeta mot den målbild som finns inom ramen för projekt
Läs mer
publicerat 2022-11-08

Systemingenjör/Informatiker inom IT- och informationssäkerhet

Som systemingenjör/Informatiker arbetar du med systematiskt informationssäkerhetsarbete i enlighet med de metoder som används...
Läs mer
publicerat 2022-11-16

Produktledare Amfibiesystem

Som produktledare Amfibiesystem arbetar du i olika team med marinens amfibiemateriel.
Läs mer
publicerat 2022-11-16

Ingenjör till Marinmateriel inom ILS

Vi befinner oss just nu i en händelserik tid där du som ILS-ingenjör inom Marin kommer bidra till att optimera Försvarsmaktens förmågor
Läs mer
publicerat 2022-11-17

Kravföreträdare informationssäkerhet

Vi ser att du har en akademisk examen med datateknisk inriktning alternativt en för området annan relevant utbildning/kompetens
Läs mer
publicerat 2022-11-22

Rådgivare till Marinmaterielstaben

Som rådgivare stödjer du verksamhetsområde marins ledningsgrupp genom att leda och delta i verksamhetsutveckling, utredningar...
Läs mer
publicerat 2022-11-28

Chefsingenjör FMS 39 GRIPEN

Har du erfarenhet inom FMS 39 systemutveckling, drift/underhåll och erfarenhet av systemledningen?
Läs mer
publicerat 2022-11-28

Systemingenjörer till stödsystem Stridsflyg

Som ingenjör inom stödsystem är du en viktig del i teamet som jobbar för att säkerställa att de taktiska IT stödsystemen för FMS 39 Gripen
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.