Sök lediga jobb

FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2021-06-01

ILS-ingenjörer till Stridsfordon

Är du en ingenjör med några års erfarenhet som vill vara med och utveckla och leverera teknik, materiel och tjänster till Försvarsmakten
Läs mer
publicerat 2021-06-22

Produktledare Ledningsplatser

Du har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning, är teknisk officer eller har annan för området relevant utbildning
Läs mer
publicerat 2021-06-28

Chefsprovingenjör inom Elmiljö och elkraft till T&E i Linköping

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret.
Läs mer
publicerat 2021-07-23

ILS ingenjör Marinmateriel

Du har civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller för området annan relevant utbildning.
Läs mer
publicerat 2021-07-23

Systemadministratör till T&E Vidsel

Har relevant akademisk utbildning med IT-inriktning/datateknik (civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande).
Läs mer
publicerat 2021-07-28

Chef till enheten Informationssystem

Som enhetschef för Informationssystem har du ett övergripande ansvar för leveranser gällande informationssystem
Läs mer
publicerat 2021-07-28

Chef till enheten IT-säk

Som enhetschef för IT-säk har du ett övergripande ansvar för leveranser gällande signalskyddsmateriel till totalförsvaret
Läs mer
publicerat 2021-07-28

Chef till enheten Mark C3

Verksamhetsområdet Ledningssystem har som uppgift att anskaffa materiel och materielsystem för Försvarsmaktens lednings...
Läs mer
publicerat 2021-07-28

Chef till enheten Referens

Som chef för enheten Referens har du ett övergripande ansvar för leveranser inom utrymme och baslogistik...
Läs mer
publicerat 2021-07-28

Chef till enheten Spektral miljö och kommunikation

I rollen som enhetschef ger du dina medarbetare stöd och förutsättningar i deras arbete och skapar genom ditt ledarskap...
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.