Sök lediga jobb

FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2023-02-28

Produktledare Ubåt

Är du nyfiken och har erfarenhet av att arbeta som ledare inom komplexa system?
Läs mer
publicerat 2023-03-09

Systemingenjör till CBRN & Hemvärn

På FMV arbetar du med att realisera Försvarsmaktens övergripande funktionella krav på det aktuella systemet.
Läs mer
publicerat 2023-03-09

Engagerad Projektledare Soldatutrustning

Är du projektledare och har erfarenhet av att arbeta med mindre och medelstora projekt?
Läs mer
publicerat 2023-03-09

Rådgivare till Infrastrukturstaben

Som rådgivare stödjer du Infrastrukturstabens ledningsgrupp genom att leda och delta i verksamhetsutveckling, utredningar...
Läs mer
publicerat 2023-03-09

Systemingenjör Vapen till Stridsflygavdelningen

Är du civil- eller högskoleingenjör och har erfarenhet av att arbeta som systemingenjör inom tekniskt systemarbete?
Läs mer
publicerat 2023-03-13

Driven verksamhetsutvecklare till nytt tillsynsområde inom cyber

Vill du vara med att bygga upp och utveckla tillsynsverksamhet inom cyberområdet i Sverige?
Läs mer
publicerat 2023-03-15

Systemingenjörer till Ledningssystem

Är du ingenjör och har erfarenhet av att arbeta i en teknisk miljö? Är du en person som gillar att lösa komplexa problem?
Läs mer
publicerat 2023-03-15

Projektledare inom Ledningssystem

Som projektledare på Ledningssystem Mark kommer du att planera, leda och följa upp projektarbetet som ofta avser anskaffning...
Läs mer
publicerat 2023-03-15

Systemutvecklare/Systemförvaltare

Som Systemutvecklare/Systemförvaltare medverkar du till att förvaltningsplanen avseende IT förvaltningsobjektet utarbetas...
Läs mer
publicerat 2023-03-23

Utvecklingsinriktad avdelningschef

Verksamhetsområde Logistik ansvarar primärt för att tillgodose Försvarsmaktens behov av materiel, materielrelaterade tjänster...
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.