Sök lediga jobb

FMV

FMV

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2024-06-19

Systemingenjör inom provverksamhet indirekt eld

Som systemingenjör är din huvudarbetsuppgift att vara ansvarig och leda olika projekt inom området Indirekt Eld.
Läs mer
publicerat 2024-06-19

Avdelningschef Flygteknik- och rymdsystem

Som avdelningschef har du övergripande verksamhets-, personal-, arbetsmiljö - och resultatansvar för avdelningen.
Läs mer
publicerat 2024-07-05

Ingenjör till Stridsfordonsprogrammet vid Försvarets Materielverk

Du är en person som arbetar strategiskt, har en problemlösande analytisk förmåga samt drivs av att lära sig nytt.
Läs mer
publicerat 2024-07-05

Junior ingenjör till provplats Vidsel, visstidsanställning

Du har en civilingenjörsexamen, alternativt för området annan relevant utbildning, samt kunskap inom UX design.
Läs mer
publicerat 2024-07-08

Ingenjör inom IT-säkerhet eller signalskydd

Vi ser gärna att du har erfarenhet av teknisk systemledning, systems engineering, konfigurationsledning och förvaltning.
Läs mer
publicerat 2024-07-09

Systemingenjör inom obemannad luftfarkost

Du har tidigare arbetat i grupp inom området vapen och ammunition.
Läs mer
publicerat 2024-07-10

Projektledare marina ledningssystem

Som projektledare på vår enhet kommer du att leda projekt och delprojekt inom marina ledningssystem på fartyg.
Läs mer

FMV

Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kunskap i

FMV är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt, för att levererera lösningar på de behov av försvarslogistik som våra kunder har.

Teknik, juridik och affärer

Vårt tekniska, affärsmässiga och juridiska kunnande gör att vi har möjlighet att hitta den mest ekonomiska lösningen som samtidigt uppfyller behoven.

Många av våra uppdrag innebär samverkan med flera aktörer. För att klara det behövs kvalificerad projektledning och stor internationell kunskap. Det finns på FMV.

Stora utmaningar

Vi försöker i första hand utnyttja befintliga produkter och lösningar som kan modifieras. Går inte det föreslår vi nya innovativa lösningar.  

Lösningarna ska vara ekonomiska på lång sikt. Materielen ska också vara möjlig att avveckla på ett sätt som är bra för miljön.

Våra utmaningar kräver att vi kan tänka i nya banor. Det gäller både teknik, affärer och samarbeten.