Sök lediga jobb

Boliden

Boliden

Lediga jobb hos företaget

publicerat 2019-04-25 10:58

Chef för Produkt- och Processutveckling

Som chef för Produkt och Processutveckling har du ansvar för en grupp utvecklingsingenjörer
Läs mer
publicerat 2019-05-10 09:35

UH-planerare

Vi söker en Underhållsplanerare som har sin huvudsakliga arbetsuppgift att framta och upprätta planer för de underhållsarbeten...
Läs mer
publicerat 2019-05-16 09:45

Gruvplaneringschef

Tillsammans med dina femton direkt underställda medarbetare har du ansvaret för Kristinebergsgruvans Life of Mine Plan
Läs mer
publicerat 2019-05-17 09:03

Application Development Manager, By-Products and Residues

Would you like to have a key role in our start up journey of transforming residues into products?
Läs mer
publicerat 2019-05-17 09:15

Utvecklingsingenjör yttre miljö – Tillstånd och support

Boliden arbetar aktivt med, och har höga krav på, miljö, hälsa, säkerhet och kvalité, därför letar vi nu efter personer hängivna miljöfrågor
Läs mer
publicerat 2019-05-20 11:11

Anläggningsingenjör

Vi behöver rekrytera en anläggningsingenjör med ansvar för Rönnskärs VA ledningsnät och vägar.
Läs mer
publicerat 2019-05-20 11:20

Avdelningschef Kross & Infrakt

Som Avdelningschef Kross/Infrakt behövs en tekniskt inriktad utbildning parat med gedigen erfarenhet från industriell verksamhet.
Läs mer

Boliden

Att arbeta inom Boliden

Boliden hälsar dig välkommen till en bransch med både tradition och framtid. Men sin starka koppling till den globala ekonomin, andra länder och kulturer är gruv- och smältverksbranschen spännande att arbeta i.

En ovanligt fascinerande bransch

Det finns nästan inga produkter i dagens samhälle som inte innehåller eller är beroende av metaller. Hos Boliden finns ytterst sofistikerad teknisk utrustning och ett stimulerande samarbete mellan människor med olika kunskaper och kompetenser.

Den som arbetar inom Boliden ingår i en koncern med en starkt decentraliserad och delegerad verksamhet i många olika länder. Verksamhetens bredd skapar ett vitt spektrum av befattningar inom en mängd yrkesområden. Hos oss är arbetsrotation och byte av arbetsort inte bara en möjlighet – det är en central del av vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra medarbetares kompetens och yrkeskunnande.

Bolidens vision är att tillhöra de bästa i branschen när det gäller:

Kundtillfredsställelse. Vi ska leva upp till och helst överträffa våra kunders förväntningar.

Prestation. Bolidens avkastning till aktieägarna ska ligga över genomsnittet för branschen.

Ansvarstagande. Vi ska ha ett etiskt och moraliskt beteende gentemot våra medarbetare, miljön och samhället.